Utsikt Forohaugen m forogrein.bmp

Slidre Regnskap SA utfører tjenester innen regnskap, økonomi og rådgivning. Vi er et Autorisert Regnskapslag med flere autoriserte regnskapsførere med lang erfaring. Kontoret startet i 1979 som et andelslag. Hovedkontoret ligger i kommunebygningen på Slidre og så har vi et avdelingskontor på Fagernes i 2. etg. på Coop Extra. Vi er totalt 18 ansatte.

Våre kunder er gårdsbruk og små-/mellomstore bedrifter flere steder i landet,  og innenfor forskjellige bransjer.
Det er et mål at vi skal være en ressurs for kunden. Vi bidrar med alt fra  bedriftsrådgivning, planlegging av selskapsetablering, etablering av gode administrative rutiner, regnskapsføring, lønn, fakturering og oppfølging/planlegging av arv-/generasjonsskifte. 

 

 #####################################################

Avdelingskontor på Bagn

16.09.2015

Vi har åpnet nytt avdelingskontor på Bagn. Der vil dere treffe vår regnskapskonsulent Kari Hagadokken tre dager i uken; mandag, torsdag og fredag.

Kontoret er åpnet for å bedre kontakten og servicen til våre kunder i Sør-Aurdal. Vi ønsker også nye kunder i dette området velkomne.

Slik skal reiseregningen føres

10.02.2015

Det er strenge krav til hvordan en reiseregning skal føres. Her kan du lese om de formelle kravene : www.infotjenester.no/kompetanse/lonn/2015/02/slik-skal-reiseregningen-fores/

A-ordningen

Fra og med 1.januar 2015 innføres en ny rapporteringsordning for alle arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. Det er sendt ut informasjon om dette til våre kunder. For mer informasjon på nett: www.altinn.no/a-ordningen

Ny daglig leder

05.09.2014

 ØYSTEIN_leder

 

Fra 1. november 2014 vil vår nye daglig leder, Øystein Buene, være på plass hos oss.

 


Han er bosatt på Fagernes, og har de tre siste årene jobbet som økonomi- og regnskapssjef på Quality Hotel & Resort Fagernes. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bergen, og har tidligere jobbet innen bank, og som selvstendig investor.

 


Vi vil ønske Øystein hjertelig velkommen i vårt team!
 

 

Elektronisk skattekort

13.12.2013

Fra inntektsåret 2014 er papirskattekortet historie, og arbeidsgiverne må selv bestille skattekort for sine ansatte.

Her kan du bestille elektronisk skattekort: www.skatteetaten.no/no/bedrift-og-organisasjon/drive-bedrift/arbeidsgiver/skattekort-og-forskuddsskatt/

 

 

Krav om personallistebok fra nyttår

13.12.2013

Fra 1. januar 2014 må enkelte bedrifter føre lister over hvem som til en hver tid er på jobb. Dette for å bekjempe svart arbeid. Les mer om hvem dette gjelder og hvordan, her.

 

 

Husk å føre kjørebok

22.03.2013

Alle personar som brukar bil i næring bør føre kjørebok. Det er ingen lov som krev at du må det, men det er lurt å ha hvis ein likningsfunksjonær nektar deg frådrag for yrkeskjøring. Les meir om dette her.

Her har de eit eksempel på kjørebok.

 

 

Skal du starte egen bedrift?

22.03.2013

Har du planer om å starte eigen bedrift, eller ynskjer råd og tips. Ta ein titt på denne sida til Altinn: https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/

 

 

Nyttig app fra Skatteetaten

22.03.2013
logo skatteetaten

Les mer om dette her. 

 

Nye krav til faktura

01.10.2012
Giro

Finansdepartementet har endra bokføringsforskriften, som blant anna gjeld auka krav til innhald i utgåande fakturaer.

Alle føretak som er registrerte i meirverdiavgiftsregisteret skal ha MVA etter org. nr på sine fakturaer. Dersom seljer er aksjeselskap, almennaksjeselskap eller filial av utanlandsk selskap skal ordet "Foretaksregisteret" framgå av salsdokumentet. Les meir om dei nye reglane her.

Statlige foretak krev E-faktura

25.06.2012

Frå 1.juli 2012 er papirfaktura historie i Staten, dei krev då fakturaer i det nye elektroniske standardformatet: EHF (Elektronisk Handelsfaktura). Dette kan du lese meir om her.

 

Har du behov får å sende faktura til staten? Ta kontakt så kan vi hjelpe deg.

 

 

Duett Dialog Min Side

21.10.2011
logo duett

- for deg som vil følgje med 

Vår samarbeidspartner på IT-løysingar, Daldata AS, tilbyr no eit produkt som heiter Duett Dialog Min Side. Dette er ein web-portal for dei som sjølve vil å gå inn i regnskapet for å ta ut rapportar, fakturere eller registrere timar som grunnlag for fakturering, via nettet. Dette er ei sikker og enkel løysing –
ta kontakt eller klikk her for meir informasjon!

Ingen frådragsrett

20.10.2011
logo skatteetaten

Dersom det samla beløpet for varer, tenester, lønn mv. er over kr 10.000, vil det kun vera frådragsrett for den delen som blir betalt over bank. Les mer om dette her

Åpningstider

 

15. september – 14. mai  

kl. 8.30 - 15.30
 
 

15. mai - 14. september
kl. 9.00 - 15.00


Andre tider kan avtalast 

 

    
Aktuelle lenker

Samarbeidspartnere

 

Daldata AS 

 

HULDT&LILLEVIK_Logo

 

Finale

 

Sticos

 

PowerOffice

 

 bondelaget

 

Økonomiforbundet